Debiteurenbeheer


Werkwijze minnelijke invorderingsprocedure:

Eerst en vooral werk ik op de manier zoals u het wenst. Ik probeer van nature uit om steeds op een vriendelijke doch assertieve manier de debiteur aan te manen om de openstaande schulden af te lossen.

 

Hiervoor werk ik op de volgende manier:

 

Allereerst wil ik graag een analyse maken van de de debiteurenportefeuille en een bespreking om de inhoud en toonzetting van de schriftelijke & telefonische invordering in onderling overleg aan te passen indien gewenst.

 

In de eerste fase probeer ik een schriftelijke invordering hetzij via mail of via een brief.  Deze zal ik aan de debiteur richten uit naam van WS Office,  hierin vermeld ik dat u de invordering van de openstaande schulden heeft overgedragen aan WS Office.

 

Wanneer dit niet succesvol blijkt, zal ik na een gezamenlijk te bepalen periode telefonisch contact proberen te nemen met de debiteur en dit op regelmatige basis.

 

Het voordeel hiervan is dat we rechtstreeks in contact komen met de debiteur, we de debiteur persoonlijk een uitleg kunnen geven over de openstaande schuld en de verwachtingen en/of mogelijkheden hieromtrent. Eventueel (indien mogelijk) een afbetalingsplan kunnen onderhandelen.

 

Hier is een goede opvolging noodzakelijk.

 

Gedurende deze periode zal ik u regelmatig op de hoogte brengen van de genomen acties en de resultaten hiervan.

 

Een minnelijke invordering neemt tijd in beslag.  De insteek hierachter is dat je regelmatig in contact moet blijven met de debiteur om op een constructieve manier de invordering van de openstaande schuld te bekomen.

 

In veel gevallen is een minnelijke invordering succesvol, voor een aantal uitzonderingen zal dit niet van toepassing zijn en heeft u hiervoor een advocaat nodig of een gerechtsdeurwaarder.  Indien gewenst kan dit volledig via WS Office lopen.

 

Gezien ik enkel op maat van mijn klanten werk, is alles bespreekbaar.

 

“Indien u van mij verwacht om op een agressieve manier de debiteuren te benaderen, zal ik niet met u in zee gaan.”

 

dreamstime_m_38350271